Sint Maartenskliniek

Zorgwijzer artrose

Een boekje (‘zorgwijzer’) met heldere informatie voor patiënten met knie- of heupartrose. En een artrosepas waarin deze mensen zelf hun behandelplan kunnen bijhouden.
Burorub zorgde voor het ontwerp.
Wie: Reumacentrum Sint Maartenskliniek
Wanneer: 2010, herdruk 2013
Waar: hier