Nederlandse Jeu de Boules Bond

Illustraties

Jeu de Boules (of petanque) is aan een inhaalslag bezig! Het huidige handboek kreeg een fikse update en burorub droeg zijn steentje bij.
Alle bestaande tekeningen en afbeeldingen werden door burorub opnieuw en in een frisse stijl geïllustreerd.
Wie: Nederlandse Jeu de Boules Bond
Wanneer: Augustus 2015